Prijavni obrazec

Za sodelovanje na dogodku je potrebno izpolniti spodnji obrazec. Polja označena z * so obvezna polja.

Prijavni obrazec za 3. Nočni tek Medvode

S prijavo potrjujem resničnost podatkov, ki sem jih zapisal/-a v prijavi. Izjavljam, da sem zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a. Upošteval/-a bom vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. Potrjujem, da pristajam na tveganja v zvezi z udeležbo na Nočnem teku – Medvode v gibanju in zato do organizatorja ne bom uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov.
Z udeležbo dovoljujem, da organizator moje navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in v javni objavi prijav in rezultatov tekmovanja ter jih uporablja za statistične obdelave.
Soglašam, da lahko organizatorji prireditve objavijo moje fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od mene zahtevali kakršno koli povračilo.

Dani osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika. Zbrane osebne podatke bo Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (v nadaljevanju Javni zavod Sotočje) obdeloval in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Javni zavod Sotočje se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Zbrani podatki se hranijo 3 leta. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov Javni zavod Sotočje, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, oz. na e-naslov info@zavodsotocje.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je doc. dr. Miha Dvojmoč, miha.dvojmoc@infocenter.si. Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.


E-NOVICE

Prijavite se na e-novice

Sponzorji